For nærmere information
klik på logoet herunder

 


INTERNATIONAL MANAGEMENT

PHC kurser i International Management 2013

Det første hold maskinmestre efter eksamen i Ledelse, Globalisering og Kommunikation. Kurset havde premiere i Fredericia 2012 og gentages efter behov. Det er tilrettelagt og gennemført af PowerHouse konsulenterne i samarbejde med Beth Hagemann.
 
International Management    

 Kursus gentages efter behov

 

Besøg på f.eks Danfoss

En 6 ugers diplomuddannelse i Ledelse,  Kommunikation og Globalisering, specielt rettet mod maskinmestre. 
Uddannelsen er blevet til i  samarbejde mellem Maskinmestrenes Forening og University College Syddanmark.

 


"Vi lever i en global verden hvor en tredjedel af maskinmestrenes og ingeniørernes fremtidige arbejdsliv kommer til at forgå i international sammenhæng.
Derfor er det yderst vigtigt at kunne begå sig og arbejde professionelt blandt forskellige kulturer for at få aftaler og kontrakter i stand og kunne gennemføre projekter succesfuldt"
 


 

 

  

  Som led i kurset Ledelse, Globalisering og Kommunikation får kursisterne et praktisk indblik i en dansk, global virksomhed som f.eks Danfoss.
     
 

International Management
Ledelse og kommunikation - Ledelse og Globalisering
uc syddanmark

Gennemføres efter behov

Deltagere:

Uddannelsen henvender sig til maskinmestre og ingeniører med nogen erfaring inden for jeres fagområde, som ønsker at udvikle jeres kompetencer og måske søger nye udfordringer og opkvalificering som leder, særligt internationalt.

Udbytte:
På dette kursus bliver du introduceret til ledelsesredskaber, som du særligt har brug for i en globaliseret verden. Kompetencekravene til morgendagens ledere er stadig stigende. Og med de sociale medier er opmærksomhed omkring og forståelse af moderne lederskab blevet yderligere skærpet. Du skal således i dag både have en dyb forståelse for den faglige side af lederskabet og samtidig være god til at kommunikere og brænde igennem med dine budskaber. Dette er kompetencer som du ofte ikke har fået igennem dit tidligere studie.

Mange af jer har oplevet at I - igennem jeres tidligere uddannelse - ikke har lært at arbejde med ledelse i dagens multikulturelle og globaliserede verden. I dette uddannelsesforløb vil du møde internationale erfaringer og blive introduceret til ledelsesredskaber, som gør dig i stand til at håndtere globale problemstillinger og områder.

Du vil igennem undervisningsforløbet:

  •        Få viden om, hvordan valg af forskellige kommunikationsformer og teorier er kulturelt forankret – og dermed blive i stand til at vurdere forskellige teorier og metoder, som retter sig mod udviklingen af din egen ledelseskompetence.
     

  •  Lære at indgå i et multikulturelt samarbejde internt i din egen organisation og eksternt i forbindelse med dine relationer til eksterne partnere.

  •       Få en viden om ledelse af internationale ansættelser og karrieretiltag, samt
    Viden om rekruttering af internationalt personale

 

 

 


NYHEDER marts 2013

 

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
KEA


PHC konsulenterne  tilrettelægger  og underviser på et nyt kursus, International Management for mellemledere i byggeri.
Kurset kører en gang om ugen over 10 uger og er  startet  6. februar 2013 på KEA i København

 
Interesserede kan skrive til info@phconsultants.dk

 

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET. KME MASKINMESTERSKOLEN
 

PHC gennemfører i år en intensiv udgave af det populære kursus, International Management for maskinmestre.
Kurset er planlagt til april 13 og løber over 2 uger med 6 undervisningsdage

 


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    PRIVACY, DISCLAIMER, RIGHTS   PHC INTERNT WEBMASTER REV 5. marts 2013