PHC YDELSER:
ASSISTANCE TIL ALLE PROJEKTSTADIER
 
KURSER OG VIDEREUDDANNELSE
 
SOCIALT ENGAGEMENT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Opfølgende faser

               5. Evaluering                                                                                              
                                                                                             1. Identifikation          
     4. Implementering                                              2. Formulering

                                                         3. Finansiering                                     
                                                                                                                                 

PowerHouse konsulenterne tilbyder assistance til alle projektstadier

 

PHC Konsulenterne bringer den nyeste viden inden projektarbejde og relateret efteruddannelse af personale ud til den enkelte virksomhed. Og vi udvikler metoder der vil forbedre den enkelte virksomheds ledelses inden for planlægning, implementering og evaluering af de enkelte projekter.

Afhængig af typen af projektopgave kundens behov, vil vi kunne tilbyde længerevarende - eller korte træning/ videreuddannelse inden for udvalgte delområder af projektarbejdet.

PHC Konsulenterne er også i stand til at udvikle ledelsesmæssige retningslinjer og administrative systemer, så som skemaer og manualer, i forbindelse med planlægnings-, implementerings- og evalueringsopgaver.

Kombinationen af en behovsanalyse af den enkelte virksomhed og efterfølgende videreuddannelse af personalet vil sikre at virksomheden er i stand til at håndtere implementeringen af nye projekter på en mere professionel måde.

 

 

 

Projekthåndtering

 • Udvikling af projektidé, -dokumenter og -budget
   

 • Rådgivning om fundraising (nationalt og internationalt)
   

 • Projektkoordination og -styring
   

 • Løbende opfølgning (monitorering)
   

 • Evaluering og rapportering
   

 • Formidling af resultater

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PRIVACY, DISCLAIMER, RIGTHS   PCH INTRANET WEBMASTER REV 23.9.08